www.dsp.edu.pl

mgr inż. Iwona Suchecka

nauczyciel świetlicy

Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kierunku agronomia.

Ukończyłam również Studium Pedagogiczne dające kwalifikacje do pracy nauczycielskiej.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel.

Jestem osobą cierpliwą, praca z dziećmi sprawia mi wiele radości.

Moje zainteresowania to turystyka i śpiew