www.dsp.edu.pl

Warsztaty Akademii Młodego Naukowca

Po przerwie wakacyjnej wznowione zostały w naszej szkole Warsztaty Akademii Młodego Naukowca. Podczas pierwszego spotkania przybliżono słuchaczom zagadnienia związane z powstawaniem bursztynu oraz jego zastosowaniami. Uczniowie dowiedzieli się m. in. kiedy i w jakich warunkach powstawał jantar oraz poznali historię tego minerału na ziemiach polskich. Po „teoretycznej prelekcji” mogli samodzielnie przygotować pamiątkową biżuterię, a także obejrzeć pod mikroskopem zatopioną w bursztynie mrówkę.