www.dsp.edu.pl

Historia pieniądza

Kolejne warsztaty Akademii Młodego Naukowca były poświęcone historii pieniądza. Nasi uczniowie dowiedzieli się na nich m.in. czym było płacidło oraz jakimi pieniędzmi posługiwano się w minionych epokach. Mogli również zobaczyć unikatowe monety i zmielone pieniądze. Największą atrakcją była możliwość samodzielnego ,,wybicia” pamiątkowej monety.