www.dsp.edu.pl

Egzaminy Cambridge

Egzaminy Cambridge English

  • W lipcu 2020 sześcioro naszych tegorocznych absolwentów zdało  ze wspaniałymi wynikam międzynarodowy egzamin  First Certificate in English, organizowany przez Uniwersytet Cambridge. Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo i jest dowodem na znajomość języka angielskiego umożliwiającą studiowanie  lub podjęcie pracy  w środowisku anglojęzycznym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w szkole ponadpodstawowej!

 

  • Piętnaścioro uczniów naszej szkoły, którzy przystąpili do egzaminu, zdobyło prestiżowe certyfikaty znajomości języka angielskiego Young Learners English Tests wydawane  przez University of Cambridge. Zarówno na poziomie Movers, jak i Flyers nasi uczniowie osiągnęli fantastyczne wyniki.