www.dsp.edu.pl

Claudia Paul – laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.

Nasza szkoła znów może poszczycić się tytułem laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, którego zdobywczynią jest w tym roku szkolnym Claudia Paul, uczennica klasy VIII. Serdecznie gratulujemy Claudii tak wielkiego osiągnięcia!

 OJAJ przebiega trójetapowo, a każdy etap składa się z 2 lub 3 części. Konkurs wymaga od uczestników rozwiązania 4 testów leksykalno-gramatycznych na coraz wyższym poziomie, następnie przygotowania nagrania video na zadany temat oraz odbycia 2 rozmów w języku angielskim, w takcie których należało się wykazać nie tylko znajomością języka angielskiego, ale także wiedzą na temat kultury krajów anglojęzycznych oraz znajomością lektury. Claudia poradziła sobie z tym wyzwaniem doskonale i uzyskała tytuł laureata.

Olimpiada jest wpisana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających laureatów i finalistów do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu oraz do przyjmowania ich w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe. Są to również dodatkowe punkty podczas ubiegania się o stypendia za osiągnięcia naukowe, w tym stypendium MEiN.

 Jeszcze raz gratulujemy i zachęcamy uczniów do spróbowania swoich sił w kolejnej edycji OJAJ już za rok, pierwszy etap odbędzie się w listopadzie 2021.  Szczegółowe informacje na temat wymagań konkursowych dostępne są na stronie www.ojaj.wsjo.pl